Компресори за сгъстен въздух  
 

Винтови компресори

Компресори за високо налягане

Мобилни винтови компресори

Медицински компресори

Бутални компресори

Въздуходувки и вакуум помпи

Употребявани винтови компресори

Ремонт на винтови компресори

 
  Третиране на сгъстен въздух  
 

Изсушители за сгъстен въздух

Филтри за сгъстен въздух

Резервоари за сгъстен въздух

Пневматични инсталации

 
  Други продукти  
 

Дизелови генератори

Устройства за непрекъсваемо захранване (UPS)

Тягови батерии за електрокари

 
  Услуги  
 

Изкупуване на употребявани винтови компресори

Ремонт на винтови компресори

Проектиране на пневматични инсталации

Оптимизация на енергийна ефективност

 
  Приятели и партньори  
   
 
    Ресивери за сгъстен въздух    


Въздушни резервоари.

Резервоари за сгъстен въздух с обем от 150 литра до 20 кубически метра и работно налягане до 40 бара, хоризонтално и вертикално изпълнение. Придружени с всички необходими документи за работа на съдове под налягане съгласно изискванията на българското и европейското законодателство.

Ресиверите се доставят с окомплектовка, външно боядисани или галванизирани, а вътрешната повърхнина не се обработва или при желение на клиента може да бъде студено или горещо галванизирана.

Окомплектовката на всеки ресивер включва манометър – 1 бр; манометричен кран – 1 бр; Предпазен клапан настроен на съответното налягане – 1 бр; Сферичен кран за изпускане на конденза – 1 бр; Паспорт на съда – 2 бр.

Аксесоари:

Автоматичен дренаж на конденза (електромагнитен вентил, дренажно казанче с поплавък и електронно дренажно казанче).
Антизамръзваща система – предодвратява замръзването на конденза при отрицателни температури и позволява дренирането му.
Термоизолация
Гъвкави връзки към компресора, изсушителя или консуматора.
Системи за обработка на кондензата – отделят и събират фракциите съдържащи се в кондензата дрениран от компресорното оборудване до получаване на чиста вода, която може да бъде изпускана в канализационната мрежа.

Функции на ресиверите в компресорните инсталации:

Ресивера
е акумулатор на енергия и спомага за изглаждане на кривата на консумация на сгъстен въздух във времето. С тази си функция осигурява по-облекчена и енергоефективна работа на компресорите.

Ресивера може да бъде оразмерен като буфер – да поема пиковата консумация на сгъстен въздух от консуматор, който черпи голям дебит за кратко време.

Ресивера служи за сепариране на конденза от сгъстения въздух преди да бъде подаден към изсушителя или консуматорите. 

 
     
 
 
 
 
 
 
Тагове: ресивери за сгъстен въздух, резервоар, бутилка,

 
© 2007 Compressor BG | tel: 0887 70 23 25| info@compressorbg.com