Компресори за сгъстен въздух  
 

Винтови компресори

Компресори за високо налягане

Мобилни винтови компресори

Медицински компресори

Бутални компресори

Въздуходувки и вакуум помпи

Употребявани винтови компресори

Ремонт на винтови компресори

 
  Третиране на сгъстен въздух  
 

Изсушители за сгъстен въздух

Филтри за сгъстен въздух

Резервоари за сгъстен въздух

Пневматични инсталации

 
  Други продукти  
 

Дизелови генератори

Устройства за непрекъсваемо захранване (UPS)

Тягови батерии за електрокари

 
  Услуги  
 

Изкупуване на употребявани винтови компресори

Ремонт на винтови компресори

Проектиране на пневматични инсталации

Оптимизация на енергийна ефективност

 
  Приятели и партньори  
   
 
    Индустриални дизел генератори    

 Индустриални дизел генратори с мощност от 5 до 3 000 kVA за условия, където се изисква висока надеждност на захранването като индустрия, транспорта, телекомуникациите, отбраната, строителството, медицината и др.

Дизеловите генератори се състоят от двигател с вътрешно горене с дизелово гориво задвижващ генератора, който преобразува механичната енергия в електрическа. Генераторите са произведени съгласно всички изисквания на Европейския Съюз и отговарят на всички европейски стандарти за този тип оборудване.

Определянето на специфичните нуди на клиента и намирането на оптималното решение за удовлетворяването им е наша всекидневна задача.

Електрическите генератори с мощности до 30 kVA намират приложение като аварийно захранване в бензиностанции, офиси, медицински центрове, магазини, както и за основен източник на електрическа енергия за захранване на клетките на мобилните оператори. Генераторите с по – големи мощности намират приложение в индустрията за аварийно захранване на производствените мощности в предприятия и заводи.

Мощността на малките, преносими дизел генератори варира от около 1kVA до 10kVA, докато тази на по-големите индустриални генератори може да е от 8kVA - 30kVA за домове, малки магазини и офиси до 2000kVA за големи офисни комплекси, заводи и електростанции.

Дизеловите генератори могат да бъдат използвани както като основен енергоизточник, така и за аварийно захранване при отпадане на основното електрозахранване.

Дизеловите генератори могат да бъдат окомплектовани с табло за автоматичен старт, шумоизолационен корпус за вътрешено или външно инсталиране на генератора, система за подгряване на двигателя за стартиране при ниски температури на околната среда.
 

 
 
 
 
 
 
 
Тагове: дизелови генератори, генератор за ток, аварийно електрозахранване, АВР табло, мобилни генератори, автоматичен старт

 
© 2007 Compressor BG | tel: 0887 70 23 25| info@compressorbg.com